OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Registrační číslo:
  CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010299

Název projektu: Výzkum a vývoj inovovaných povrchů řezných nástrojů s využitím nanočástic karbonu

Datum zahájení realizace projektu: 1.5.2017

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2020


Cíle projektu:

Výstupem projektu budou ověřené prototypy nových řezných nástrojů pro obrábění kovů a dřeva.

Popis projektu:

Projekt navazuje na dosavadní vývojovou a inovační činnost společnosti v oblasti obráběcích nástrojů a jeho hlavním cílem je rozšířit stávající portfolio výrobků o inovativní řadu nástrojů s technicky pokročilou povrchovou úpravou s využitím nanočástic. 


Registrační číslo:
  CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012145

Název projektu: Zavedení inovativních fréz M1200 do výroby


Datum zahájení realizace projektu:
10.11.2017

Datum ukončení realizace projektu: 30.06.2020


Cíle projektu:

Výstupem projektu budou nové frézovací nástroje pro rovinné frézování M1200.

Popis projektu:

Projekt navazuje na dosavadní vývojovou a inovační činnost společnosti v oblasti obráběcích nástrojů a jeho hlavním cílem je zahájit výrobu frézovacích nástrojů pro rovinné frézování M1200.