VÍCE JAK 80 LET ZKUŠENOSTÍ V OBORU

 • 1942

  Historie výroby nástrojů v Děčíně začíná v roce 1942, kdy byla do bývalé knoflíkárny převedena výroba nástrojů se slinutým karbidem z berlínské firmy DE HA WE.

 • 1948

  V roce 1946 převzala firmu plzeňská Škodovka a v roce 1948 na krátkou dobu firma SOMET Teplice. Ještě v tomtéž roce vzniká po zestátnění firma KARNA.

 • 1958

  Firma KARNA je začleněna do národního podniku Nářadí Praha – který se později stal světoznámou značkou NAREX. Po celou dobu si zachoval děčínský podnik svůj výrobní program nástrojů se slinutým karbidem pro obránění kovů, dřeva a dále nástroje pro doly, lomy a stavebnictví.

 • 1964

  Začínají se vyrábět nástroje na obrábění kovů s vyměnitelným tvrdým kovem a zároveň se vyrábí i široká paleta pájených nástrojů pro obrábění dřeva, doly, lomy a stavebnictví.

 • 1989

  Po zlomovém roce 1989 dochází se změnou tržních podmínek i ke změně vlastnických vztahů a firma prochází různými proměnami.

 • 1993

  Firma se přejmenovala na KARNED a.s. a stále si zachovává svůj původní výrobní program.

 • 2000

  Vzniká firma Karned Tools s.r.o. Dochází k útlumu nástrojů pro stavebnictví a doly – lomy. Firma nadále pokračuje s výrobou nástrojů převážně s vyměnitelnými VBD pro obrábění kovů a dřeva.

 • 2008

  Firma Karned Tools s.r.o se orientuje – mimo výroby standardních nástrojů – na výrobu speciálních nástrojů s VBD pro obrábění kovů a dřeva. Tomu jsou přizpůsobeny i investice do nových strojů – pětiosé obráběcí centrum HERMLE C40, pětiosá bruska WALTER apod. Výrobu speciálních nástrojů má podpořit i nákup 3D skeneru v roce 2015.

 • 2018

  Majoritním vlastníkem se stává Český strojírenský holding, jehož strategií je vytvořit skupinu strojírenských firem s obdobným výrobním programem, které budou těžit ze vzájemných synergií. V současné době do skupiny ČSH patří naše sesterská firma MF Energy, www.mfenergy.cz

 • 2019

  Dochází k útlumu výroby nástrojů pro obrábění dřeva a firma se hodlá nadále orientovat na výrobu nástrojů pro obrábění kovů s vyměnitelnou břitovou destičkou, od standardních po speciální nástroje s uplatněním v širokém spektru průmyslových oborů, od automobilového a leteckého průmyslu, přes energetiku až po různé obory dopravního a těžkého strojírenství.